Metodologia de la llar.

 

 

La metodologia que seguim és activa, motivadora i experimental, implicant la participació dels infants en el seu procés d’aprenentatge partint de les seves pròpies vivències.

 

 

 

 

En cada moment adaptarem la metodologia per tal de desenvolupar totes les capacitats: motrius, cognitives, relacions interpersonals i d’equilibri emocional dels alumnes. El procés d’aprenentatge de cada nen/a es realitza a partir de la seva maduració personal i respectant el seu ritme.

 

 

 

Ens basem en la pedagogia activa, la qual no es basa tant en la importància del paper de l’educadora per l’aprenentatge dels infants, sinó com a acompanyant en l’evolució, el descobriment i l’aprenentatge de manera lliure per l’infant, basant-se en l’aprenentatge vivencial dels nens/es.

 

 

 

Tot això ho posarem a la pràctica a través de realitzar activitats com; creació d’ambients, farem experimentacions, els hi aportarem experiències vivencials (sortides i excursions), farem joc simbòlic, la panera dels tresors, psicomotricitat, utilització de recursos com la taula de llum, etc.