Serveis

Horari:

Entrada matí: 8h a 9h
Sortida al matí:  12.00h (sense dinar) /  13.00h (havent dinat)
Entrada i sortida a la tarda: 15.00h a 15.15h
Sortida a la tarda: 16.30h a 17.15h

Servei de Permanències

Consultar amb la llar.

Servei de Menjador

L’escola disposa d’un servei de menjador obert a tots els nens i nenes.
Per aquest curs escolar 2018-2019 s’ha subcontractat a l’empresa TENO per al servei de càtering (web TENO).

Els menús de l’escola seran variats  i equilibrats d’acord amb les necessitats infantils i sota la supervisió d’un tècnic dietista que garanteixi els criteris nutritius i digestius establerts (clica per veure menús).

Assessorament Pedagògic

L’escola té col·laboració amb un equip de pedagogs que ajuden i assessoren a les famílies i a l’equip docent.

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç

El CDIAP l’Espiga és un servei de prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i intervenció, adreçat a infants de 0 a 4 anys. Atén tots aquells infants amb dificultats en el seu desenvolupament, ja siguin discapacitats motrius, sensorials, cognitives o trastorns de personalitat o de conducta, com dificultats transitòries en els hàbits del son, alimentació, control d’esfínters, etc., així com les seves famílies i professionals relacionats amb ells.