Presentació

L’Escola Bressol Municipal La Cabanyeta neix l’any 2002 amb la intencionalitat d’oferir un servei d’atenció de qualitat als infants des dels 4 mesos fins als tres anys d’edat.

A l’escola hi podem trobar 3 aules amb una capacitat d’acollida de 40 infants.

El personal que es fa càrrec de dirigir aquests tres grups d’edat està format per un equip de mestres, auxiliar d'educació infantil, un equip pedagògic i personal no docent, el qual s’encarrega del manteniment de l’escola. Tots ells us ofereixen l’esforç de millora i experiència, perquè en un ambient adequat i agradable, els vostres fills i filles gaudeixin de l’amistat, la companyia d’altres infants i, mitjançant actituds lúdiques, arribar a la fita que tots desitgem que és el millor desenvolupament, educació i preparació dels vostres fills i filles.

L’infant ve al món amb un projecte de vida i necessita ajuda per realitzar-lo, tenir satisfetes les necessitats bàsiques i rebre estímuls. Així doncs, treballem en aquest sentit, fent que pares i mares siguin part integrant de l’escola de manera que l’infant pugui percebre que família i escola treballem conjuntament per afavorir el seu desenvolupament harmònic.

Partint d’aquesta realitat definim la nostra escola com a: cooperativa, individualitzadora, catalana, participativa i integradora.