L'Adaptació

Per a molts infants, començar l’escola bressol suposa sortir, per primera vegada, del cercle familiar i haver d’integrar-se en un medi totalment nou per a ells, en el qual hi ha uns educadors/es que no coneix, uns espais nous i uns companys/es amb els quals haurà d’aprendre a compartir.

Si d’entrada els deixem sols en un espai nou, amb objectes i persones desconegudes, (encara que pugui ser molt atraient i agradable) pot ser que se sentin perduts i desbordats per la situació.

Per aquest motiu, creiem que els nens i les nenes han de fer una entrada esglaonada i progressiva en el temps. L’educador/a ha d’atendre cada nen i nena individualment. Es fraccionarà el grup en diferents horaris per fer l’adaptació.

Els primers dies els nens i les nenes no estaran a l’escola més de dues hores i, segons consideri l’educador/a, progressivament allargarà el seu horari.

Recomanem que la persona acompanyant passi una petita estona a l’aula, a una certa distància de l’infant, i que tot seguit, marxi. En la mesura que sigui possible, però, l’acompanyant ha d’intentar no marxar d’amagat, aprofitant que l’infant està distret. El nen o la nena ha de saber que els pares i mares marxen, perquè sinó se sent enganyat.